• Intocmire si depunere state de plata
 • Elaborarea fiselor fiscale
 • Depunerea si intocmirea declaratiilor de somaj, CAS, sanatate
 • Tinerea evidentei complete a salariatilor (carti de munca, adeverinte de venit)
 • Intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente datoriilor catre Bugetul de Stat si Asigurarilor Sociale;
 • Intocmirea declaratiilor ce decurg din intocmirea statelor (declaratii catre CAS, Somaj, ITM, casele de sanatate);
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
 • Intocmirea adeverintelor de venit pentru obtinerea de credite de catre angajati;
 • Incheierea contractelor de munca si inregistrarea lor la Inspectoratul Teritoral de Munca;
 • Ridicarea si depunerea cartilor de munca;
 • Rezilierea contractelor de munca;
 • Inregistrarea deciziilor si actelor aditionale;
 • Intocmirea registrului de evidenta a salariatilor;
 • Depunerea statelor de salarii la ITMB;