• Consultanta in ceea ce priveste managmentul business-ului;
 • Analize financiare si rapoarte in vederea obtinerii de credite;
 • Intocmirea de raportari lunare/trimestriale/semestriale/anuale catre firmele mama pentru societatile care fac parte din diverse grupuri sau catre conducerea firmei etc.;
 • Intocmirea de documentatii pentru obtinerea de credite
 • Servicii de management financiar-contabil
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune în conformitate cu legislatia in vigoare
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei
 • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii
 • Acordarea de asistenta pe perioada controalelor in vederea recuperarilor de TVA;
 • Acordarea de asistenta pe perioada controalelor fiscale;
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Inspectoratului Teritorial de Munca;
 • Analiza si rapoarte financiare.
 • Consultanta in caz de litigii
 • Evaluarea potentialului afacerii
 • Consultanta in procesul de achizitie/vanzare
 • Planificare strategica