Audit intern

  • Misiuni de asigurare si consultanta in audit intern
  • Servicii de audit intern externalizat
  • Asistenta pentru intocmirea si implementarea procedurilor de audit intern
  • Revizuirea eficientei controlului intern implementat de catre client

Audit financiar

  • Audit contractual au statutar(conform standardelor internationale de audit IAS)
  • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
  • Revizuirea situatiilor financiare (due diligence)
  • Asistenta in caz de fuziune / divizare / lichidare societati